21 Aralık 2023

İki Kız Kardeşle Aynı Anda Evlenme Meselesi (Nisa 23)

Allah "İki kız kardeşi birleştirmeniz.” demez, “İki kız kardeşin arasını birleştirmeniz.” der.
16 Eylül 2023

Kuran’ın Övdüğü Kadın Yönetici: Sebe Ülkesi Hükümdarı Belkıs

Kur’an bir kadın olmasından dolayı onun başkanlığı ve statüsü aleyhinde herhangi bir şey söylemez, onu kınamaz ve bu durumun yanlış olduğunu da belirtmez.
09 Haziran 2023

Huriler ile İlgili Kuran Neler Söyler?

Hûr, Kur’an’da hiçbir şekilde bir kadın ya da dişilik, cinsellik ifade etmez!
01 Mart 2023

Nebe [78] 33 “Kızlar ve Göğüsleri” Olarak Çevrilemez

Nebe [78] 33’ün anlamı genelde yüz kızartıcı bir şekilde çevrilmektedir. Oysaki bu çeviri isabetli değildir.
31 Aralık 2022

Kadınların Tek Başlarına Yolculuk Yapmaları Yasağı, Kurana Aykırıdır!

Geleneksel anlayışa göre kadın tek başına evden çıkamaz veya 90 Km'yi aşan yerlere gidemez. Oysaki bu anlayış Kur'an'a aykırıdır!
10 Aralık 2022

Çocukların / Küçüklerin Evlendirilmelerine Kuran İzin Vermez!

Kur'an'a göre çocukların / küçüklerin evlendirilmeleri mümkün değildir.
13 Kasım 2022

Evlilikleri Zorlaştıran Uygulamalara Hayır!

Evlilikler zorlaştırıldığı için zina artmaktadır!
15 Ekim 2022

Kadının Boşaması

Gelenek, kadınların boşanma hakkına sahip olmadıklarını söyler. Ancak Allah Kur’an’da kadınlara boşanma hakkı vermiştir.
19 Temmuz 2022

Recm / Recim: Kuranda Olmayan, Kuranla Çelişen Ceza

Geleneğe göre İslam’da var olduğu ifade edilen Recim, Kur’an’ın ayetlerine aykırıdır.