07 Şubat 2014

Kadınlar Uğursuz Mudur?

Kadınlar Uğursuz Mudur?
07 Şubat 2014

Adem’i Kandıran Eşi Değil, Şeytandır!

Şeytan ikisine aynı anda, Âdem'e de özellikle vesvese vermiştir.
01 Şubat 2014

Muhammed (a.s.) Döneminde Kadın

Muhammed (a.s.), toplumda kadının ezilmesine, horlanmasına karşı çıkmış, haklarının elinden alınmasına engel olmuştur.
10 Ağustos 2013

Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) İle İlgili Farklı Bir Yorum

Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) İle İlgili Farklı Bir Yorum
11 Aralık 2012

Namus Cinayetleri Bağlamında İfk Hadisesine Karşı Hz. Muhammed’in Tutumunun Hatırlatılması

Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın verdiği bir konferansta, kadına karşı işlenilen cinayetlerle ilgili olarak Hz. Muhammed’in tutumunu bize tekrar hatırlatması çok anlamlıdır:
13 Şubat 2011

İslam’da Kadın-Erkek İlişkilerini Anlama Açısından Tağlib İlkesi

Prof.Dr. Hüseyin Atay Türkçe’de olmayan, ama dillerinde olan ve hele Arapça’da daha geniş bir şekilde kullanılan dilin özelliklerinden biri de canlılarda olan dişilik ve erkeklik gibi […]
13 Şubat 2011

İslam’ın İlk Devrinde Kadınlar

Doç.Dr. Bahriye Üçok Emevi İmparatorluğu ile Abbasi imparatorluğu döneminde kadınların sosyal durumu birbirinden hemen hemen farksızdır. Kadınlar Halife Kadir (991-1031) devrine kadar oldukça serbest iken bu […]
13 Şubat 2011

Zeyneb Validemiz’in Atölyesi

Zeyneb bintu Cahş, deri işleme ustasıdır. Ham deriyi, o devrin usulünce debbağlayarak işlemekte, sonra da ondan kullanılacak eşyalar dikip satmaktadır.
23 Ocak 2011

Aişe Validemiz’in Evlenme Yaşı İle İlgili Farklı Bir Yaklaşım

Aişe Validemiz'in Rasulullah'la evlenirken dokuz yaşında olduğunu ifade eden rivayetlerin kesin olarak doğru olduğunu iddia etme imkanına sahip değiliz.