13 Şubat 2011

Kadının Sesi Haram Mıdır?

Prof.Dr. Hüseyin Atay İçli dışlı dost ve kapı komşusu olan iki ailenin kadınları ötekinin kocasının bulunduğu yerde kocasına seslenemiyor. Büyük günah oluyor, dünya ve ahireti yıkılacak. […]
13 Şubat 2011

Asr-ı Saadette Musiki

Prof.Dr. Nebi Bozkurt İslam’ın gelmesiyle Arap Cahiliye musikisinin usul olarak değişmeyeceği kesindir. Ancak musikinin özünü oluşturan sözlerde büyük bir anlam değişikliği olmuştur. Fuhuş ve putperestlik ifade […]
13 Şubat 2011

Asr-ı Saadette Eğlence ve Düğün

Yrd. Doç. Dr. Akif Köten[1] Giriş İlâhi Sünnet’in bir gereği olarak insanoğlu da, bütün canlılar gibi çoğalarak neslini devam ettirir. Fakat o, diğer canlılardan farklı olarak, […]
13 Şubat 2011

İslam’da Kadın-Erkek İlişkilerini Anlama Açısından Tağlib İlkesi

Prof.Dr. Hüseyin Atay Türkçe’de olmayan, ama dillerinde olan ve hele Arapça’da daha geniş bir şekilde kullanılan dilin özelliklerinden biri de canlılarda olan dişilik ve erkeklik gibi […]
13 Şubat 2011

İslam’ın İlk Devrinde Kadınlar

Doç.Dr. Bahriye Üçok Emevi İmparatorluğu ile Abbasi imparatorluğu döneminde kadınların sosyal durumu birbirinden hemen hemen farksızdır. Kadınlar Halife Kadir (991-1031) devrine kadar oldukça serbest iken bu […]
13 Şubat 2011

Zeyneb Validemiz’in Atölyesi

Zeyneb bintu Cahş, deri işleme ustasıdır. Ham deriyi, o devrin usulünce debbağlayarak işlemekte, sonra da ondan kullanılacak eşyalar dikip satmaktadır.
13 Şubat 2011

Zef Clement : Gerçeğe Uçan Hollandalı

Zef Clement, 1981 yılının sonlarında İstanbul’a hicret ederek Türkiye’de yaşama düşüncesini gerçekleştirdi ve Müslüman olarak Muhammed Said adını aldı. Müslüman-Türk hayatının etkisiyle verimliliğinde ve sanatında yeni […]
13 Şubat 2011

Zahira: Kur’an’da Kendimi Buldum

İslâm’dan önceki hayatını Allah’tan ve Hz. Muhammed’den (s.a.s.), habersiz sadece çalışarak ve gayesiz geçirdiğini vurgulayan Zahira, Kur’ân’ı okuduktan sonra kendini bulduğunu söyledi. “Kur’ân’da var oluşun sebebini, […]
13 Şubat 2011

Vincent Montagne: Gerçek Eve Dönüş

Ben bir bilim adamıyım. Aynı zamanda kendimi bir gezgin olarak da tanımlayabilirim. Uzun yıllar farklı Arap ülkelerine seyahatler yaptım. Ayrıca Senegal, Endonezya, Mali, Gana, Fildişi Sahili, […]