Kategori – Blog

14 Temmuz 2022

Allah’a Din Öğretmenin Bir Örneği: Taharet Hükümleri Ansiklopedisi

14 ciltlik Taharet Hükümleri Ansiklopedisi'ne gerek var mıydı? 
11 Temmuz 2022

Bisiklet ile İlgili Önemli-Faydalı Bilgiler

Bu sayfada, bisiklet ile ilgili önemli ve faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
27 Haziran 2022

Evren Peygamber / Muhammed (as) İçin mi Yaratıldı? (Lev Lake/Sen Olmasaydın)

Kur’an’a göre evrenin Muhammed (as) için yaratılmış olduğunu söylemek, mümkün değildir.
23 Haziran 2022

Kadınlar Fitne midir?

Kur’an sadece kadınları değil, erkekler ve başka şeyleri de duruma göre fitne, yani sınav konusu olarak görmektedir.
10 Haziran 2022

Şeytan Allah’ın ‘Rakibi’ midir?

Şeytan, Allah’a ve ahirete inanır, Rabbinden de korkar.
04 Haziran 2022

H-K-M Fiilinden Türetilmiş Kelimeler

H-K-M fiili, engel olmak demektir. Bu kökten türemiş bazı kelimeler.
28 Mayıs 2022

Kuyuları, Çukurları Kapatmayı Unutmayın

İçine çocuklar veya hayvanlar düşüp ölmesin.
22 Mayıs 2022

C-N-N Fiilinden Türetilmiş Kelimeler

C-N-N fiili, örttü, gizledi, sakladı veya korudu anlamlarına gelir.
20 Nisan 2022

Kızılderililer İslam’ı Tanıyorlardı

“İlk Müslüman gezginler bizim topraklarımıza da uğradı. Bazıları uzun süre aramızda yaşadı. Bunlar tarih kitaplarında pek geçmediği için insanlarımızın çoğu bunu bilmez."