Kategori – Blog

10 april 2021

Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet

Kampen som ges där ute, i sjukhusen, intensivvården och forskningen som görs i laboratourier för att hitta vaccin är imponerande arbeten i enlighet med att rädda liv.
23 oktober 2020

Hur bör vi bete oss mot ärekränkningar och respektlöshet mot Koranen och Profeten (a.s.)?

Traditionen kan uppmana till fysisk straff i form av våld däremot står Koranen inte för sådana uppmaningar och godkänner inte de heller.
14 juni 2020

Forskning är även kvinnans skyldighet

Gäller forskning som religös påbud även kvinnor och ger skyldigheten till kvinnor att forska om detta.
05 maj 2020

Koranens principer om styre

Det som Koranen förde och presenterade är tidlösa och universella principer om styrning.
31 mars 2020

Koranen antar freden som erövning och inte kriget

Koranen antar freden som erövning och inte kriget.
14 mars 2020

Vad är Islam?

Islam är vägen för fred (silm) i världen och evig frälsning (salama) i det nästkommande livet genom underkastning och överlämning till den enda Guden Allah och Hans vilja (taslim).