31 mars 2020

Koranen antar freden som erövning och inte kriget

Koranen antar freden som erövning och inte kriget.
14 mars 2020

Vad är Islam?

Islam är vägen för fred (silm) i världen och evig frälsning (salama) i det nästkommande livet genom underkastning och överlämning till den enda Guden Allah och Hans vilja (taslim).