Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet