01 Mart 2023

Nebe 33: “Kızlar ve Göğüsleri” Olarak Çevrilen Ayetin Kuran Bağlamında Çevirisi

Nebe [78] 33’ün anlamı genelde yüz kızartıcı bir şekilde çevrilmektedir. Oysaki bu çeviri isabetli değildir.
25 Şubat 2023

Müminlerin Ayırt edici Özellikleri

Kur'an dış görünüş yerine ilkelerin uygulanmasına önem verir.
25 Şubat 2023

Ölmüş Birisi İçin Fatiha Okumayın Rahmet Dileyin

Ölmüş Mü’minlere Fatiha suresi yerine Kur'an'da yer verilen özellikle bağışlanma ile ilgili ayetler veya ana dilde rahmet içeren dualar okunmalıdır.
09 Şubat 2023

Bir Canı Yaşatan / Kurtaran, Tüm İnsanları Yaşatmış Gibi Olur

İlk yardımlarda, enkaz altlarında, yangınlarda, sel baskınlarında, hastanelerde, laboratuvarlarda hayat kurtarmak için canla başla verilen tüm mücadeleler Allah katında çok değerli faaliyetlerdir.
02 Şubat 2023

Adem ve Havva İlk İnsanlar mı? İnsanlar Ensest ile mi Çoğaldılar?

Âdem ve eşi Tevrat ve İncil’e göre ilk insandırlar. Aynı anlayış İslam kültüründe de vardır. Fakat bu anlayışın kaynağı Kur’an değil, rivayetler ve geleneksel anlayıştır.
23 Ocak 2023

Hacerülesved Cennetten İnmedi

Bu taş, yalnızca İbrahim Nebi'den kalma bir hatıradır.
16 Ocak 2023

Ölmüş Birisi Şu An Nerede, Ne Halde? Bizi Duyuyor mu, Görüyor mu?

Ölmüş birisi mezarda değil, Allah'ın katında, kontrolündedir.
11 Ocak 2023

Lanet: Allah Kimlere Lanet Eder?

Bazı rivayet ve anlatımlara göre Allah’ın birçok davranışa lanet ettiği belirtilir. Oysaki Kur’an’a göre Allah sadece vahiydeki davranışlara ve kişilere lanet etmektedir.
31 Aralık 2022

Kadınların Tek Başlarına Yolculuk Yapmaları Yasağı, Kurana Aykırıdır!

Geleneksel anlayışa göre kadın tek başına evden çıkamaz veya 90 Km'yi aşan yerlere gidemez. Oysaki bu anlayış Kur'an'a aykırıdır!