02 Şubat 2023

Adem ve Havva İlk İnsanlar mı? İnsanlar Ensest ile mi Çoğaldılar?

Âdem ve eşi Tevrat ve İncil’e göre ilk insandırlar. Aynı anlayış İslam kültüründe de vardır. Fakat bu anlayışın kaynağı Kur’an değil, rivayetler ve geleneksel anlayıştır.
23 Ocak 2023

Hacerülesved Cennetten İnmedi

Bu taş, yalnızca İbrahim Nebi'den kalma bir hatıradır.
16 Ocak 2023

Ölmüş Birisi Şu An Nerede, Ne Halde? Bizi Duyuyor mu, Görüyor mu?

Ölmüş birisi mezarda değil, Allah'ın katında, kontrolündedir.
11 Ocak 2023

Lanet: Allah Kimlere Lanet Eder?

Bazı rivayet ve anlatımlara göre Allah’ın birçok davranışa lanet ettiği belirtilir. Oysaki Kur’an’a göre Allah sadece vahiydeki davranışlara ve kişilere lanet etmektedir.
31 Aralık 2022

Kadınların Tek Başlarına Yolculuk Yapmaları Yasağı, Kurana Aykırıdır!

Geleneksel anlayışa göre kadın tek başına evden çıkamaz veya 90 Km'yi aşan yerlere gidemez. Oysaki bu anlayış Kur'an'a aykırıdır!
10 Aralık 2022

Çocukların / Küçüklerin Evlendirilmelerine Kuran İzin Vermez!

Kur'an'a göre çocukların / küçüklerin evlendirilmeleri mümkün değildir.
13 Kasım 2022

Evlilikleri Zorlaştıran Uygulamalara Hayır!

Evlilikler zorlaştırıldığı için zina artmaktadır!
24 Ekim 2022

En Büyük Günah Kul Hakkı mı? Hayır

En büyük günah, şirk üzere ölmektir.
15 Ekim 2022

Kadının Boşaması

Gelenek, kadınların boşanma hakkına sahip olmadıklarını söyler. Ancak Allah Kur’an’da kadınlara boşanma hakkı vermiştir.