14 Aralık 2018

Halife ve Hilafet Hakkında Kuran Ne Diyor?

Kur'an'a göre Hz. Adem Allah'ın değil, yeryüzünün temsilcisi, halifesi olarak atandı. Kur'an'da, bugün anlaşıldığı gibi siyasî anlamdaki bir halife veya hilafetten de söz edilmez.
09 Aralık 2018

Kuran Notları

Aşağıdaki notlar, Kur’an’ı daha iyi anlayabilmemiz için yardımcı olabilirler. Notlar, her ayet için değil, sadece açıklanabilecek ayetlerle ilgilidir.
09 Aralık 2018

Dine Girdikten Sonra Zorlama Var mı?

Dinde zorlama yoktur. Dileyen kulluk eder, dileyen de etmez. Herkes özgür iradesiyle yaptıklarının karşılığını ahirette görecektir.
01 Aralık 2018

Ganimetlerle İlgili Ayetlerde Çelişki mi Var?

Ganimetlerle İlgili Ayetlerde Çelişki Mi Var? 
30 Kasım 2018

İslamilik Endeksi’ne Göre ilk 10 Ülke Arasında İslam Ülkesi Yok!

İslamilik Endeksi'ne Göre ilk 10 Ülke Arasında İslam Ülkesi Yok! İslamilik Endeksi sonuçlarında İlk 10 içerisinde hiçbir İslam Ülkesi yok. Malezya listeye 33. sıradan girmeyi başarmış. Türkiye ise 71. sırada.
16 Kasım 2018

Nesli tükenen bir canlı, Allah’ın ortadan kaldırılan bir ayetidir.

Nesli tükenen bir canlı, Allah’ın ortadan kaldırılan bir ayetidir. Yeryzündeki her varlık Allah için bir ayettir, kanıttır.
16 Kasım 2018

Nietzsche ve İslam

Friedrich Nietzsche "Tanrı öldü" dedi, ama hiçbir zaman Tanrı yok demedi.
16 Kasım 2018

Camilerde Çocukları Horlayıp Dövenlere Soru: Bunun Vebalini Ödeyebilecek misiniz?

Camilerde Çocukları Horlayıp Dövenlere Soru: Bunun Vebalini Ödeyebilecek Misiniz? 
28 Ekim 2018

Dilencilere Değil, Atık Kağıt Toplayanlara Yardım Edin!

Dilencilere Değil, Atık Kağıt Toplayanlara Yardım Edin!