Kategori – Blog

13 Aralık 2010

Sir James Jeans ve Kuran

Sir James Jeans sözlerine şunu ekledi: "Hz. Muhammed ümmi idi, bu sırları kendisinin keşfetmesini imkan yok. Öyle ise, bu sırları Allah bildirmiştir. Müthiş, çok müthiş bir şey bu!"
13 Aralık 2010

Mukaddes Kitaplar ve Kuran

Mukaddes Kitaplar ve Kuran  Prof.Dr. Maurice Bucaille  Aşağıda okuyacağınız yazı, Cezayir’de yapılan 12. ‘İslam Düşüncesi Kongresi’nde Prof. Dr. Maurice Bucaille’in sunduğu ‘Din, Mukaddes Kitaplar ve İlim’ […]
13 Aralık 2010

Kuranda Demir

'Hadid Sûresi'nde şöyle buyurulur: 'Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) faydalar bulunan demiri de indirdik..."
13 Aralık 2010

Kuran ve Psikiyatri

Kur'an, esas olarak vicdanın hakim olması, nefsin ise terbiye edilmesi gerektiğini ifade eder ve esas amacı Allah'ın rızası olarak gösterir. Burada nefis sadece bir itici güç, bir binektir.
13 Aralık 2010

İman Eden Bestekar

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah 1961 yılında İlahiyat Fakültelerinde Tefsir ve Fıkıh dersleri veren Pakistanlı ve uzun süre Paris’te bulunan Prof. Dr. Muhammed Hamidullah anlatıyor: Fransız mûsıkîşinas […]
13 Aralık 2010

Muhammed (as) Denizci miydi?

Gerçi Kur'an çölden bahsetmekte, çöl tasvirlerini de ihtiva etmektedir. Ama aynı zamanda başka şeylerden de mesela denizden ve denizdeki fırtınaya yakalanmaktan da söz etmektedir.
13 Aralık 2010

Aladin-Matthias Kühlthau: Arayışım Burada Sona Erdi

  1995 yılında İslam’a girdim. Daha önce Hıristiyan bir kariyerim vardı.  Katolik Kilisesi’nde rahip yardımcısı görevindeydim. Haftada iki defa kilisede, ayin sırasında görevliydim. Fakat iki yıl […]
12 Aralık 2010

Taşların Duası

Taşların Duası  Vehbi Vakkasoğlu İtalyanların İstanbul’daki kültür ataşesi olan bir profesöre, daha önceki görev yeri olan Ghana’da, sazdan yapılmış bir basit caminin zenci Müslümanlarca dolduruluşu ve […]
12 Aralık 2010

Tesadüf mü? Sağ Ol Kalsın!

Yaratıcı'yı kabul etmediğinizde tesadüfe sığınmanız gerekir. Acaba tesadüf gerçekten olabilir mi?