13 Şubat 2011

Muhammed (as) Sara (Epilepsi) Hastası mıydı?

Rasulullah'ın şuuru hayatı boyunca sürekli yerindedir. Kendine hakimdir. Saralı hastada görülen haykırma, düşme, bayılıp kendinden geçme gibi olayların hiçbiri yoktur.
12 Şubat 2011

Selman-ı Farisi’nin Hak Din Arayışı

Ben, Isfahan’ın Şehristan kasabası halkından bir gençtim. Babam kasabanın hem bilgini, hem de başkanıydı. Beni çok severdi. Öyle ki, genç bir kız gibi evden çıkmama bile […]
12 Şubat 2011

Mescid-i Nebevi

  Prof.Dr. Nusret Çam Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra yedi ay kadar Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde kaldı. Daha sonra kendisi ve muhacirler için bir arsa […]
12 Şubat 2011

Asr-ı Saadette Denizcilik

  Erşahin Ahmet Ayhun [1] Giriş İslâm’ın başlangıcına kadarki denizciliğin durumuna dair bir fikre sahip olabilmemiz bakımından bazı hususlara kısaca temas etmek istiyoruz.