12 Aralık 2010

Hangi İslamiyet?

Köylüler, İbrahim Hakkı’yı Cuma namazında vaaz vermesi için camilerine davet ederler. Bunun için de köydeki fakir bir Ermeni’ye bir at verip İbrahim Hakkı Hazretlerini getirmesini isterler.
12 Aralık 2010

Hac Yolunda

Mağrib’de bir şehrin ilim ve faziletçe en meşhur alimlerinden biri, her gün olduğu gibi o gün de öğrencilerine ders vermekle meşguldü. Ancak kendisiyle acilen görüşmek isteyen […]
12 Aralık 2010

Gazneli Sultan Mahmud’un Adağı

Tarih kitaplarına Hindistan fatihi olarak adını yazdıran Gazneli Sultan Mahmud, Hint seferlerinden birindeydi. Dağlar, tepeler aşıp iki ordunun karşılaşacağı umulan ovaya vardığında, Hint ordusunun son derece […]
12 Aralık 2010

Eve Girdiğin Anda Bizim Olmuştun

Bir gün Ahmed bin Hadraveyh Hazretlerinin evine hırsız  girmişti. Ahmed bin Hadraveyh, hırsızı gördü fakat seslenmedi.
12 Aralık 2010

Eşek Çobanı

Ünlü ermiş Behlül Dânâ’yı bir gün ‘Namaz kılmıyor’ diye Harun Reşid’e şikayet ederler. Harun Reşid, kendisine bile dindarlık telkin eden Behlül’ün namaz kılmamasına hayret eder. Kendisini […]
12 Aralık 2010

Derviş ve Padişah

  Yalnız başına yaşayan bir derviş, çölün kıyısında oturmuştu. Padişahın yolu da oradan geçti. Derviş, kanaat mülkünde dünyadan el etek çekmiş olduğu cihetle başını kaldırmadı ve […]
11 Aralık 2010

Delik

Bir padişah, duvarları altın yaldızlarla bezenmiş bir köşk yaptırdı; ona yüzbinlerce dirhem altın sarf etti. O cennete benzeyen köşk tamamlanınca, iyice bir döşetti, dayattı da. Herkes, […]
11 Aralık 2010

Damdaki Deve

Belh Hükümdarı ve dinimizin yücelerinden İbrahim Ethem, bir gün o koca sarayında, atlastan yapılma yatakları içindeyatıyordu. Uykusu sırasında odanın tepesinde pıtırtılar işitti. Damda birileri vardı galiba. […]
11 Aralık 2010

Bu da Geçer Derviş

Dervişin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye varır. Karşısına çıkan insanlara, kendisine yardım edecek, yemek ve yatacak yer verecek birileri olup olmadığını sorar. […]